Vereniging Dorpsbelangen

Oud-, Nieuw Annerveen en Spijkerboor

 

toneelvereniging Harmonie Spijkerboor
v.l.n.r: Marieke Vrooijink, Klaas Pot, Jannes Koops, Titia Fluks, Jaap Kuiper, Arjan Alkema, Paulien Ritsma

De Vereniging Dorpsbelangen Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor, kortweg DB ONS en nog korter DB genoemd, is opgericht omstreeks 1960. We bestaan ondertussen dus ruim zestig jaar. Verderop vertellen we iets over de historie. Eerst willen we ons even voorstellen. Het huidige bestuur bestaat uit:

– Jaap Kuiper (voorzitter)
– Paulien Ritsma (secretaris)
– Jannes Koops (penningmeester)
– Titia Fluks
– Klaas Pot
– Marieke Vrooijink
– Arjan Alkema

Het bestuurt vergadert iedere eerste donderdag van de maand in café ‘t Keerpunt. Het halfuur voorafgaand aan de vergadering is er inloop. Inwoners die die iets willen bespreken, een idee hebben of iets onder de aandacht willen brengen kunnen dan even langslopen. Natuurlijk kunnen de leden van het bestuur ook persoonlijk aangesproken worden. En het bestuur is ook bereikbaar via het mailadres dorpsbelangen@spijkerboor.nl en facebook

Commissies

Adviescommissie woningbouw:
zes inwoners (vanuit ieder dorp twee: Rob Wichers, Alwin Hut, Greet Gruber, Klaas Wigchering; Betty Schutrups, Ger Reinders) ), aangevuld met twee bestuursleden (Jaap/Paulien) en ter ondersteuning een deskundige ambtenaar van de gemeente. Doel draagvlak, ondersteuning, meedenken over woningbouwlocaties;

Commissie energie:
zeven inwoners (Hylke Visser, Johannes Cloo, Arjan Alkema, Nico Stam, Arjan Siegers, Thijs Buiting, Johan Vos) en twee bestuursleden (Jannes/Klaas) houden zich bezig met verduurzaming, alternatieve energie, etc. Leden van deze commissie maken op aanvraag een warmtescan van het huis van inwoners. Voorts houdt Jaap Kuipers zich bezig met subisiedprogramme ‘Leader’ van de provincie Drenthe.

Ben je geïnteresseerd in hoe een warmtecamera je kan helpen bij het besparen van energie? Schiet een commissielid aan, de energiewerkgroep kan dit verzorgen. Meer informatie over de warmtecamera vind je in dit artikel op nu.nl.

 Verkeersproblematiek:
Twee leden van het bestuur (Paulien/Titia) houden zich bezig met de verkeersveiligheid cq. verkeersproblematiek;

Fietspad
Twee leden van het bestuur (Jaap en Titia) houden zich bezig met de ontwikkeling van een veilig fietspad
tussen Spijkerboor en Eexterveen;

Groengroep (officieel Werkgroep ONS-Groen genoemd):
onderhoud en verfraaiing van het groen in en rond onze dorpen. Maandelijks komen de leden op zaterdagochtend bij elkaar om samen te werken in en aan het groen. De leden zijn: Albert Jan Roelofs, Gert Reinders, Klaas Wigchering, Thijs Buiting, Johan Vos, Adriaan Lagendijk, Paulien Ritsema, Sjoerd Dirkse, Hans Boontjes, Mart Boontjes, Jasper Loer, Freddie Duursma, Marieke Leuning, Jannes Koops, Johannes Venema en Jaap Kuiper.

Buurtouders

Naast deze commissies zijn er ook vier buurtouders actief. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in de buurt als het gaat om zaken die onveilig of kapot zijn, zoals losliggende stoeptegels, een defecte lantaarnpaal etc. Ook zijn ze actief in het opruimen van zwerfafval in hun buurt. De buurtouders hebben een goed contact met Dorpsbelangen en één keer per jaar is er gezamenlijk overleg in ’t Keerpunt.

De buurtouders en de buurten zijn:
· Klaas Wigchering: Oud Annerveen, Tolweg en Oude Tol
· Gerrie Okken: Molenwijk en Veenweg
· Geesje van den Brul: Oostermoer, de Kolk, Hunzeweg (t/m nr. 28)
· Diana Kapper: Nieuw Annerveen Hunzeweg vanaf nr. 28

AED

In Spijkerboor, Oud- en Nieuw Annerveen zijn minstens 32 mensen burgerhulpverlener die in geval van een hartstilstand kunnen reanimeren. Je wordt burgerhulpverlener als je een cursus hebt gevolgd. In onze dorpen verzorgt Trix Blijham van Hartveilig Drenthe deze cursus die 1 avond duurt. Ook staat zij jaarlijks klaar om ons de opfriscursus te geven.

Burgerhulpverleners kunnen zich aansluiten bij HartslagNU, het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch meerdere burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.

Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren of om de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. HartslagNu streeft naar het behouden van een zes-minutenzone in heel Nederland. Dit is een gebied waarin iemand met een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt.

Binnen deze minuten wordt:
    – 112 gebeld;
 – reanimatie gestart;
 – een AED ingezet.

Waar je ook bent, er is altijd hulp van burgers en een AED in de buurt. Ook in Spijkerboor, in Oud Annerveen én in Nieuw Annerveen hangt een AED.
In Spijkerboor bij het café, in Oud Annerveen bij de familie van der Wouw en in Nieuw Annerveen bij de familie Boontjes.cDankzij de inzet van burgerhulpverleners overleven meer mensen in hun woonomgeving een hartstilstand.

Wil je ook leren reanimeren en de AED gebruiken? Neem dan contact op met Hannie Goudswaard via dorpsbelangen@spijkerboor.nl.

AED Locatie Oud Annerveen

AED Locatie Spijkerboor

AED Locatie Nieuw Annerveen