Vereniging Dorpsbelangen

Oud-, Nieuw Annerveen en Spijkerboor

 

toneelvereniging Harmonie Spijkerboor

v.l.n.r: Klaas Pot, Titia Fluks, Jannes Koops, Jaap Kuiper, Paulien Ritsma

De Vereniging Dorpsbelangen Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor, kortweg DB ONS en nog korter DB genoemd, is opgericht omstreeks 1960. We bestaan ondertussen dus ruim zestig jaar. Verderop vertellen we iets over de historie. Eerst willen we ons even voorstellen. Het huidige bestuur bestaat uit:

– Jaap Kuiper (voorzitter)
– Paulien Ritsma (secretaris)
– Jannes Koops (penningmeester)
– Titia Fluks
– Klaas Pot

NB: het bestuur heeft vacatures. In de Algemene Ledenvergadering op 30 maart zijn kandidaat-bestuursleden voorgedragen. Binnenkort volgt een foto met de nieuwe leden.

Het bestuurt vergadert iedere eerste donderdag van de maand in café ‘t Keerpunt. Het halfuur voorafgaand aan de vergadering is er inloop. Inwoners die die iets willen bespreken, een idee hebben of iets onder de aandacht willen brengen kunnen dan even langslopen. Natuurlijk kunnen de leden van het bestuur ook persoonlijk aangesproken worden. En het bestuur is ook bereikbaar via het mailadres dorpsbelangen@spijkerboor.nl en facebook

Commissies

Adviescommissie woningbouw:
zes inwoners (vanuit ieder dorp twee: Rob Wichers, Alwin Hut, Greet Gruber, Klaas Wigchering; Betty Schutrups, Ger Reinders) ), aangevuld met twee bestuursleden (Jaap/Paulien) en ter ondersteuning een deskundige ambtenaar van de gemeente. Doel draagvlak, ondersteuning, meedenken over woningbouwlocaties;

Commissie energie:
zeven inwoners (Hylke Visser, Johannes Cloo, Arjan Alkema, Nico Stam, Arjan Siegers, Thijs Buiting, Johan Vos) en twee bestuursleden (Jannes/Klaas) houden zich bezig met verduurzaming, alternatieve energie, etc. Leden van deze commissie maken op aanvraag een warmtescan van het huis van inwoners;

Verkeersproblematiek:
Twee leden van het bestuur (Paulien/Titia) houden zich bezig met de verkeersveiligheid cq. verkeersproblematiek;

Fietspad
Eén lid van het bestuur (Jaap) houdt zich bezig met de ontwikkeling van een veilig fietspad
tussen Spijkerboor en Eexterveen;

Groengroep (officieel Werkgroep ONS-Groen genoemd):
onderhoud en verfraaiing van het groen in en rond onze dorpen. Maandelijks komen de leden op zaterdagochtend bij elkaar om samen te werken in en aan het groen. De leden zijn: Albert Jan Roelofs, Gert Reinders, Klaas Wigchering, Benno van Rijthoven, Thijs Buiting, Johan Vos, Adriaan Lagendijk, Paulien Ritsema, Sjoerd Dirkse, Hans Boontjes, Mart Boontjes, Jasper Loer, Freddie Duursma, Marieke Leuning, Jannes Koops, Johannes Venema en Jaap Kuiper.

Buurtouders

Naast deze commissies zijn er ook vier buurtouders actief. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in de buurt als het gaat om zaken die onveilig of kapot zijn, zoals losliggende stoeptegels, een defecte lantaarnpaal etc. Ook zijn ze actief in het opruimen van zwerfafval in hun buurt. De buurtouders hebben een goed contact met Dorpsbelangen en één keer per jaar is er gezamenlijk overleg in ’t Keerpunt.

De buurtouders en de buurten zijn:
· Klaas Wigchering: Oud Annerveen, Tolweg en Oude Tol
· Gerrie Okken: Molenwijk en Veenweg
· Geesje van den Brul: Oostermoer, de Kolk, Hunzeweg (t/m nr. 28)
· Diana Kapper: Nieuw Annerveen Hunzeweg vanaf nr. 28